FORMULARZ ZAPYTANIA:


And Or Not

And Or NotWSKAŻ BAZY:
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA (KC) BIBLIOTEKA IM. B. R. TSCHAMMERA (BT)
książki WWW książki i czasopisma WWW
książki z kolekcji zabytkowych WWW stare druki WWW
czasopisma WWW ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH ODDZIAŁ W CIESZYNIE (APC)
stare druki WWW książki
rękopisy WWW czasopisma
dokumenty życia społecznego WWW stare druki
ikonografia WWW rękopisy
kartografia WWW BIBLIOTEKA OO. BONIFRATRÓW (BB)
BIBLIOGRAFIE książki
Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śl. Cieszyńskiego 1996-1999 WWW stare druki
Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego WWW MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO (MŚC)
  książki WWW
  stare druki WWW

FIDKAR Ver. 1.12 ID 6000042
© 2004-2005 Michał Marks
Dystrybucja programu: www.fidkar.pl